ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ

    คลิก สั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ (จัดส่งฟรี)  

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ

Term of Service / คำแนะนำในการปรับปรุง ..


ยินดีต้อนรับสู่ TPAC คอนกรีตผสมเสร็จ มหาสารคาม

https://concretetpac.com/ TPAC เชื่อว่าทุกๆ คนมีสิทธิขั้นพื้นฐานในความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ และเพื่อปกป้องความปลอดภัยทางออนไลน์ของคุณ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้ หรือเฉพาะไซต์นั้น เราจึงจะต้องขออนุญาตจากคุณก่อน หากต้องใช้ข้อมูลของคุณเพื่อการอื่นที่นโยบายนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึง 

บริการของเราเน้นการสนับสนุนทางด้านอุตสาหกรรม รวมไปถึงการให้บริการด้านงานก่อสร้าง งานเทพื้น เทเสา เทคาน ตอม่อ พร้อมทีมช่างบริการ และให้คำปรึกษาด้านคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดที่เหมาะสมในการใช้งาน อีกทั้งยังเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการการใช้งานคอนกรีตผสมเสร็จ ความรู้เบื้องต้น ให้คำปรึกษาโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งการใช้บริการของเราถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดนี้ โปรดอ่านอย่างละเอียด

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับเว็บไซต์ของ https://concretetpac.com/ เท่านั้น  


คำแนะนำในการปรับปรุง ... ให้ทดสอบ การปรับปรุงแก้ไข ...

การเขียนนโยบายความเป็นส่วนตัว ควรประกอบด้วยหัวข้อหลัก ดังนี้

 • บทนำ อธิบายวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัว และบุคคลที่นโยบายนี้ใช้บังคับ

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม อธิบายข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ที่เรารวบรวมจากผู้ใช้เว็บไซต์

 • วิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล อธิบายวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น วัตถุประสงค์ในการใช้ ระยะเวลาในการเก็บรักษา บุคคลที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลให้

 • สิทธิของผู้ใช้ อธิบายสิทธิต่างๆ ของผู้ใช้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สิทธิในการเข้าถึง สิทธิในการแก้ไข สิทธิในการคัดค้านการใช้ข้อมูล เป็นต้น

 • นโยบายคุกกี้ อธิบายนโยบายการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์

 • การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ อธิบายการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ของเว็บไซต์ และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น

 • การติดต่อเรา อธิบายวิธีการติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ TPAC นั้น คุณสามารถพิจารณาหัวข้อหลักๆ ดังนี้

 • บทนำ

  • อธิบายว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับเว็บไซต์ TPAC และบุคคลที่นโยบายนี้ใช้บังคับ ได้แก่ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้ลงทะเบียนรับข่าวสารหรือโปรโมชั่น ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการของ TPAC

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม

  • อธิบายว่า TPAC รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ จากผู้ใช้เว็บไซต์ เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ IP เป็นต้น

 • วิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  • อธิบายว่า TPAC ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น ให้บริการเว็บไซต์ ติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่

 • สิทธิของผู้ใช้

  • อธิบายสิทธิต่างๆ ของผู้ใช้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สิทธิในการเข้าถึง สิทธิในการแก้ไข สิทธิในการคัดค้านการใช้ข้อมูล เป็นต้น

 • นโยบายคุกกี้

  • อธิบายนโยบายการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์ TPAC ซึ่งคุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของผู้เยี่ยมชมเพื่อติดตามการใช้งานเว็บไซต์

 • การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

  • อธิบายการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ของเว็บไซต์ TPAC และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น

 • การติดต่อเรา

  • อธิบายวิธีการติดต่อ TPAC เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มข้อมูลอื่นๆ ลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ เช่น

 • ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เช่น มาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ กระบวนการจัดการเหตุการณ์ความปลอดภัย

 • ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ชาวยุโรป เช่น นโยบายการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

การเขียนนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ดีนั้นจะช่วยให้ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าใจถึงวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม