คอนกรีต ผสมเสร็จ ใช้งานอย่างไร ?

    คลิก สั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ (จัดส่งฟรี)  

ทำความรู้จักกับปูนผสมเสร็จ

        ปูนผสมเสร็จหรือคอนกรีตผสมเสร็จ คือปูนสำเร็จรูปที่มีการคำนวณสัดส่วนและผสมมาให้พร้อมใช้งานแล้ว เนื้อปูนผสมเสร็จจะมีความหนืดข้นน้อยกว่าปูนหรือคอนกรีตที่ผสมมือ โดยทั่วไปแล้ว คอนกรีตที่เกิดจากการผสมกันของปูนซีเมนต์ วัสดุมวลละเอียดอย่างทรายและวัสดุมวลหยาบอย่างหิน เข้ากันด้วยน้ำและน้ำยาผสมคอนกรีต เมื่อผสมกันแล้วจะมีสถานะเป็นของไหล เตรียมพร้อมสำหรับการเทหรือฉาบในงานก่อสร้าง เมื่อแข็งตัวก็จะกลายเป็นคอนกรีตที่มีความแข็งแรง

        ปูนจำพวกนี้จึงมักลำเลียงโดยรถขนปูนที่พบเห็นกันได้บ่อยๆ เพราะเมื่อทำการผสมแล้วต้องรีบขนส่งก่อนที่จะเกิดการแข็งตัวเป็นคอนกรีต รถขนปูนจึงต้องทำให้ปูนอยู่ในรูปของของไหลจนกว่าจะถึงเวลาใช้งานหรือจนกว่าจะหล่อปูนได้รูปร่างที่ต้องการ

 

ข้อดีของคอนกรีตผสมเสร็จ ที่มีต่อคุณ

  • สะดวก รวดเร็ว คอนกรีตผสมเสร็จผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ทำให้ได้คอนกรีตที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ และสามารถจัดส่งตรงถึงหน้างานได้ ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องผสมคอนกรีตเอง ซึ่งช่วยลดเวลาและแรงงานในการก่อสร้าง

  • ประหยัดเวลา คอนกรีตผสมเสร็จสามารถจัดส่งตรงถึงหน้างานได้ ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาในการขนส่งคอนกรีตเอง ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้าง

  • ประหยัดค่าใช้จ่าย คอนกรีตผสมเสร็จผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ทำให้ได้คอนกรีตที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการซ่อมแซมในอนาคต